Cirkulär Ekonomi och Laglappar för Jeans

Vad är Cirkulär Ekonomi?

Cirkulär ekonomi är ett ekonomiskt system som syftar till att minimera avfall och göra produktionen fri från ständiga krav på nya resurser. Cirkulära system återanvänder, delar, reparerar, renoverar, gör om och återvinner i ett cirkulärt slutet system.

Den cirkulära ekonomin har som huvudmål att sysselsätta befintliga resurser under längre tid och samtidigt öka produktiviteten i användningen av dessa resurser.

Allt avfall som uppstår ska åter sysselsättas i en annan process och i denna nya process fungera som en insatsvara.

Hållbarhet

Den cirkulära ekonomin är i teorin en mer hållbar ekonomisk modell än den linjära ekonomin. I den linjära ekonomin kräver produktionen ständigt nya råvaror i sin tillverkning. Idag köper vi bl a kläder tillverkade av främst nya råvaror och när vi slänger kläder ersätter vi konsumenter med nya kläder som tagits fram av nya råvaror. Dessa råvaror kan vara naturliga material som bomull men till stor del även polyester som är en kemiskt framställd råvara.

Minimera avfall genom laglappar

Inom den cirkulära ekonomin har laglappar för jeans en given plats. Genom att lappa hål i jeans minimerar vi risken för att hålen blir för stora vilket ofta slutar med att vi slänger plagget. Det är inte bara laglappar för jeans som kan bidra till att minimera avfall utan även laglappar för jackor och andra typer av byxor av polyester, nylon, bomull eller galon. Uppstår små hål på byxorna kan man även lappa med roliga tygmärken och på så sätt förnya kläderna för både barn och vuxna. 

Minimera textilavfall genom återanvändning

Vissa plagg tröttnar man på. Detta brukar utmynna i att man vill göra sig av med kläderna för att ge plats för nya genom konsumtion. Idag finns det goda möjligheter att skänka kläder till secondhand butiker som säljer vidare dina gamla men funktionsdugliga kläder. Genom att sälja vidare istället för att slänga minimerar vi männen avfall samtidigt som vi i teorin bör se minskad efterfråga på nya kläder och därmed nya råvaror.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *