Miljöpolicy

laglappen.se säljer laglappar för naturliga och onaturliga textilmaterial. Idén bakom laglappen.se är att ju fler vi är som lagar och lappar – snarare än köper och slänger – desto bättre för våra plånböcker men framförallt vår gemensamma miljö

Vi vill med laglappen.se minimera mängden avfall i Sverige. Genom att laga och vårda det vi har förlänger vi livslängden på våra plagg. Förlänger vi livslängden förskjuter vi konsumtionen till framtiden. Genom förskjuten konsumtion minimerar vi mängden avfall.

Spårbarhet i produktion och tillverkning:

Laglapparna som säljs består bl a av bomull, lim och syntetmaterial. Vi eftersträvar att endast sälja produkter som går att spåra. Genom att spåra är det enklare att jämföra och därmed göra bättre val utifrån miljöaspekter. Men det är svårt då flera aspekter måste räknas in.

Leverans utifrån miljö:

Vi eftersträvar att välja leveransmetod utifrån miljöaspekter. Vi jämför därmed annat än endast pris.

Emballage utifrån miljö:

laglappen.se är en e-handel. Vi säljer varor som skickas inom Sverige. Varorna emballeras och vi eftersträvar att välja emballagemetod utifrån miljöaspekter. Pris är viktigt men inte allt. Vi vill även i så lång utsträckning som möjligt välja emballage som kan källsorteras. Vi vill undvika emballage som inte är designade för återvinning.

Resor & möten:

Vid möten med intressenter eftersträvar vi att välja miljöbättre alternativ. Exempelvis väljs fossilfria transportmedel om möjligt. Vi föreslår även distansmöten via webb eller telefon när möjligt.

Källsortering på arbetsplatsen:

Det avfall som uppstår är uteslutande emballage. Dessa källsorteras efter material och återvinns.